top of page

Més de vint anys entre pinzells...


L’any 1994-1995, fa més de 20 anys!!!, vaig fer aquestes pintures que formarien part de la meva primera exposició de l’Acadèmia Belles Arts de Sabadell.

Tot i que en aquell moment jo no tenia massa experiència amb la pintura a l’oli, l’exposició va ser tot un èxit i, malgrat no he acabat mai d’abandonar la il·lustració (l’editorial i la científica han estat durant molt de temps la meva feina), cada vegada he anat guanyant afició a la pintura i, sobretot, al dibuix artístic.

Quants records em porten aquests quadres!!


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page